Sherbimet

Këtu mund te gjeni informacione me te hollësishme rreth të gjitha shërbimeve që në ofrojmë

Benita Asfalt Group

-Makinë ngjeshëse dhe rulet e rrugëve, tipi Hamm tandem roller HD90.
- Ngjeshës i rrugëve me vibrim-Rulet , tipi Hamm HD13.
- Ngjeshës i rrugëve me vibrim-Rulet , tipi Hamm HD14.
- Ngjeshës i rrugëve ( Tamponit ), Vibrator me pjesë percjellëse , tipi 3518.
-Makineri për shtruarjen e asfaltit, marka Vogel, tipi Finisher SI603.
- Automjet Special-Kamion për pastrimin e rrugëve, sperkatese emulsioni, i markës Mercedes- Benz, përshkrimi komercial: Unimag 437/30.
- Makineri për shtruarjen e asfaltit, marka Vogel, tipi Finisher Super 1600.

Restaurant & Hotel

Restaurant me staff të respektueshëm, gjithmonë nën shërbimin tuaj. Këtu mund të shërbeheni me ushqime dhe pije të ndryshme sipas shijës tuaj nga menuja jonë.

Hotel - Ofrojmë dhoma të cilat janë me shtreter dopio dhë njësha, Secila nga dhomat ka banjo brenda me të gjitha pajisjet e nevojshme.

Petrol

Pika kryesore e derivateve gjindet në Gremnik-Klinë, ku mund te sherbeheni me derivate, Gazë si dhe me vajra kualitative. Tek kjo pkië mund te shërbeheni edhe me Market, Restaurant dhe Hotel.

Përpos shërbimeve te lartë përmendura këtu mund të shërbeheni edhe me Servisim Ekspress.

Betonare

Asetet e Betonares në Prishtinë u blenë në vitin 2009 mirëpo kapaciteti prodhues u shtua duke investuar në Makinërin për prodhimin,transportin dhe hudhjen në veper të betonit. Në ketë vendpunishte janë të punësuar 20 punëtor.

Betonarja Qupevë e kompanisë Benita përbehët nga dy sektor njëri për prodhimin e Betonit dhe tjetri për larjen dhe seperimin e zhavorit. Kapaciteti humane në këtë bazë përbehët nga 15 punëtor prej tyre 5 në Seperacion dhe pjesa tjetër në betonare.

Gurthyes

Gurthyesi Kastrat filloj punën në vitin 2002 më një kapacitet të vogel për prodhim, mirëpo gradualisht u investua dhe u ngriten kapacitetet ditore të prodhimit të gurit gelqeror dhe ndarja në fraksione deri në 2000m³. Në Gurthyesin Kastrat janë të punësuar 25 punëtorë pasi që kjo gurore punon më kapacitet maksimal dhe me dy turne.

Gurthyesi Mitrovicë filloj punën në vitin 2005 më një kapacitet ditorë të prodhimit dhe përpunimit të gurit prej 1800m³. Në këtë bazë janë të punësuar 10 punëtorë më orarë të plotë dhe varësisht prej kërkesës ky numër edhe rritet.