Kontakti

Këtu mund të gjeni informacione rreth lokacionit dhe kontaktit.


Adresa

Gremnik Klinë, 9-1, Klinë 32000Telefoni

+383 49 777 481
+383 49 777 486
+383 49 777 498


Email

info@benita-ks.com
company.benita@gmail.com